ikonen

Hulpmiddelen en zorgverzekering

Heeft u door uw ziekte of handicap een hulpmiddel nodig?
Dan kunt u van uw zorgverzekering hulpmiddelen vergoed krijgen die u nodig heeft voor behandeling, verpleging, revalidatie en verzorging. Bijvoorbeeld een verstelbaar bed of een speciale matras als u langdurige bedrust nodig heeft. Voor meer informatie hierover neemt u contact op met uw zorgverzekeraar.

Meer informatie over hulpmiddelen vindt u in de hulpmiddelenwijzer.

Blijvend hulpmiddelen nodig?
Heeft u blijvend hulpmiddelen nodig om thuis zelfstandig te kunnen blijven wonen? Bijvoorbeeld een rolstoel, traplift of een elektrische deuropener.
Dan kunt u hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) krijgen. De Wmo regelt alle hulp zodat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen.

Hoe kunt u hulp vanuit de Wmo aanvragen?
U kunt met al uw vragen over vervoersvoorzieningen bij uw wijkteam terecht. Het wijkteam kijkt met u naar wat er nodig is. Soms kan bijvoorbeeld een traplift een goede oplossing zijn, soms zijn andere oplossingen mogelijk. Uw wijkcoach onderzoekt met u de mogelijkheden en bespreekt wat passend is.

Adressen en links
Wijkteams Arnhem
Serviceteam tel: 088-2260000

Wilt u meer informatie over Bijzondere Bijstand?
Op deze pagina van de Verwijswijzer vindt u meer informatie.