ikonen

Vervoersvoorzieningen

Kunt u niet zelfstandig reizen door uw u ziekte, handicap of leeftijd? En kan niemand in uw omgeving u hierbij helpen?
Dan kunt u hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) krijgen. De Wmo regelt alle hulp zodat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen.

Wat zijn voorbeelden van vervoersvoorzieningen?

  • Aangepaste fiets
  • Scootmobiel
  • Rolstoel
  • Regiotaxi

Hoe kunt u hulp vanuit de Wmo aanvragen?
U kunt met al uw vragen over vervoersvoorzieningen bij uw wijkteam terecht. Het wijkteam kijkt met u naar wat er nodig is. Soms kan bijvoorbeeld een scootmobiel een goede oplossing zijn, soms zijn andere oplossingen mogelijk. Uw wijkcoach onderzoekt met u de mogelijkheden en bespreekt wat passend is.

Adressen en links
Wijkteams Arnhem
Serviceteam tel: 088-2260000

Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Op deze website van de gemeente Arnhem vindt u meer informatie over het aanpassen van uw woning.