ikonen

Te ziek voor inburgeringscursus

Kunt u door uw ziekte of handicap niet of niet op tijd het inburgeringsexamen halen?
Dan kunt u een vrijstelling aanvragen.

Bent u ná 1 januari 2013 inburgeringsplichtig geworden?
Dan moet u eerst medisch advies aanvragen bij organisatie Argonaut:

  • Vul het aanvraagformulier in en stuur dit op.
  • De arts van Argonaut zal u onderzoeken. In een brief schrijft de arts of u kunt inburgeren of niet.
  • Vul daarna het formulier van DUO in. Stuur dit formulier samen met de brief van de Argonaut op naar DUO.
    Kijk voor meer informatie hierover op deze website.


Bent u vóór 1 januari 2013 inburgeringsplichtig geworden?
Voor Arnhemmers die vóór 1 januari 2013 een verblijfsvergunning kregen geldt nog de Wet Inburgering 2007-2012. Die wet wordt uitgevoerd door de gemeente. Wanneer u vragen heeft kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Arnhem.

Let op: de gemeente kan iets anders besluiten dan het medisch advies!

Spreekt u niet goed Nederlands?
Dan moet u zelf voor een tolk zorgen tijdens de afspraak met de medisch adviseur van de GGD of de arts van Argonaut. Dit mag ook een kennis of familielid zijn.

Heeft u medische gegevens over uw psychische beperking of lichamelijke of verstandelijke handicap?
Dan kunt u dit met het aanvraagformulier meesturen. U kunt deze informatie ook meenemen met de afspraak met de medische adviseur of arts. U vraagt dan aan uw huisarts een kopie uit uw medisch dossier. Uw huisarts mag hiervoor een vergoeding vragen. Uw huisarts kan ook medische gegevens aan de medisch adviseur geven. Uw huisarts mag deze informatie alleen geven als u daar toestemming voor geeft.

Wat kost het medisch onderzoek bij Argonaut en de GGD?
Het medisch onderzoek kost € 240,79. Dit moet u vooraf betalen. Bij het aanvraagformulier staat hoe u dit kunt betalen.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Wilt u meer informatie?
Dan kunt u kijken op de website van Argonaut.