ikonen

Verhuizen naar verzorgings- of verpleeghuis

Kunt u niet meer zelfstandig wonen omdat u zorg nodig heeft die u thuis niet kunt krijgen?
Dan kunt u verhuizen naar een verzorgingshuis of verpleeghuis. Het voor langere tijd verblijven in een verzorgingshuis of verpleeghuis wordt geregeld vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Hoe vraagt u een verblijf in een verzorgingshuis of verpleeghuis aan?
Om langdurige zorg vanuit de Wlz te krijgen heeft u een indicatiebesluit van het Centrum voor Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. U kunt dit indicatiebesluit aanvragen bij het CIZ.

Hoe kunt u contact opnemen met het CIZ?

  • Bel met het CIZ op telefoonnummer 088-789 10 00. Vraag of het CIZ u per post een aanvraagformulier wil opsturen.
  • Of download het aanvraagformulier. Vul het aanvraagformulier in, print het uit en stuur het per post op.
  • Of regel de aanvraag helemaal online via deze website.

Wat gebeurt er nadat u het formulier heeft ingevuld?
Binnen zes weken stuurt het CIZ u een brief met daarin het besluit of u de zorg kunt krijgen. Het kan zijn dat een medewerker of arts van het CIZ u nog belt. Soms wil de arts van het CIZ meer informatie over uw gezondheid opvragen bij uw huisarts of specialist. Uw huisarts of specialist mag deze informatie alleen geven als u daar toestemming voor geeft.

Krijgt u van het CIZ de zorg toegewezen?
Dan geeft het CIZ dit door aan een zorgkantoor bij u in de buurt. U komt op de wachtlijst te staan voor een plaats in een verzorgingshuis of een verpleeghuis.

Adressen en links
Centrum voor Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Kort in een verpleeghuis of verzorgingshuis wonen
Kunt u om medische redenen tijdelijk niet thuis wonen? Bijvoorbeeld omdat u herstelt van een behandeling in het ziekenhuis of om een onnodige opname in het ziekenhuis te voorkomen. Dan is een verblijf in een zorginstelling mogelijk een oplossing voor u.

Dit heet eerstelijns verblijf (ELV) of kortdurende zorg en wordt betaald vanuit de basisverzekering.

Hoe komt u in aanmerking voor eerstelijns verblijf (ELV)?
Uw huisarts of de medisch specialist bepaalt of u in aanmerking komt voor een kort verblijf in een zorginstelling. De indicatie is drie maanden geldig.

Via uw huisarts of medisch specialist hoort u waar u terecht kunt voor het kortdurend verblijf.