ikonen

Controlebezoek UWV-arts

Het kan zijn dat de UWV-arts u uitnodigt voor een controlebezoek.

Wat doet een UWV-arts?
De UWV-arts bekijkt welke gezondheidsproblemen u heeft en wat u nog wel of niet meer kun doen in verband met uw WAO, WIA, ZW of WW uitkering. Soms wil de UWV-arts meer informatie over uw gezondheid opvragen bij uw huisarts of specialist. Uw huisarts of specialist mag deze informatie alleen geven als u daar toestemming voor geeft. Wilt u zelf dat de UWV-arts contact opneemt met uw huisarts of specialist? Dan kunt u dat in het gesprek zeggen.

 

Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Op deze website vindt u meer informatie over rechten en plichten bij ziekte of arbeidsongeschiktheid als u een uitkering heeft.