ikonen

Medische informatie voor uw advocaat

Uw advocaat mag namens u een kopie van pagina’s uit uw medisch dossier vragen.

Hoe vraagt u een kopie van uw medisch dossier aan?
Uw advocaat overlegt met u en uw huisarts over welke informatie hij uit uw dossier nodig heeft en waarvoor. Uw huisarts geeft aan uw advocaat een kopie van de gegevens uit uw medisch dossier. Uw huisarts mag hiervoor een vergoeding vragen. Hij mag geen oordeel geven over hoe ernstig uw ziekte is of over de ontwikkeling van uw ziekte of gezondheidsproblemen. Daarvoor moet uw advocaat een onafhankelijke arts vragen.