ikonen

Ziekmelding en bedrijfsarts

U heeft zich ziek gemeld bij uw werkgever. U krijgt een uitnodiging voor een bezoek aan de bedrijfsarts.

Wat doet de bedrijfsarts?
De bedrijfsarts kijkt of u door uw ziekte geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent. Dat betekent dat hij kijkt of u tijdelijk helemaal niet of minder kunt werken.

Bent u langer dan zes weken ziek?
Dan maakt de bedrijfsarts een probleemanalyse. In een probleemanalyse staat onder andere welk soort werk u wel en niet kunt doen. Uw werkgever stelt samen met u een plan van aanpak op om u weer aan het werk te helpen.

Wat is belangrijk om te weten?

  • Alleen een bedrijfsarts kan bepalen of u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent. Een werkgever kan en mag dat niet beoordelen.
  • Uw werkgever mag zelf geen contact opnemen met uw huisarts. Als hij twijfelt over uw ziekte dan mag hij wel contact met de bedrijfsarts opnemen.
  • Soms wil de bedrijfsarts meer informatie over uw gezondheid opvragen bij uw huisarts. Uw huisarts mag deze informatie alleen geven als u daar toestemming voor geeft.
  •  Hiervoor ondertekent u een toestemmingsverklaring.


Moet u ook naar uw eigen huisarts?
U hoeft niet altijd meteen uw huisarts te bezoeken als u zich ziek heeft gemeld. U kunt wel contact met uw eigen huisarts opnemen als u denkt dat u langere tijd ziek zult zijn. Als u alleen telefonisch contact heeft met uw huisarts, vraag dan wel aan uw huisarts hiervan een aantekening in uw dossier kan maken.
 

 

Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
​​​​​​Op deze website vindt u meer informatie over uw rechten en plichten tijdens ziekte.