ikonen

Verhuizen naar verzorgings- of verpleeghuis

Kunt u niet meer zelfstandig wonen omdat u zorg nodig heeft die u thuis niet kunt krijgen?
Dan kunt u verhuizen naar een verzorgingshuis of verpleeghuis. Het voor korte of langere tijd verblijven in een verzorgingshuis of verpleeghuis wordt geregeld vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Hoe vraagt u een verblijf in een verzorgingshuis of verpleeghuis aan?
Om langdurige zorg vanuit de Wlz te krijgen heeft u een indicatiebesluit van het Centrum voor Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. U kunt dit indicatiebesluit aanvragen bij het CIZ-kantoor in Rotterdam. 

Hoe kunt u contact opnemen met het CIZ?

  • Bel met het CIZ op telefoonnummer 088-789 10 00. Vraag of het CIZ u per post een aanvraagformulier wil opsturen.
  • Of download het aanvraagformulier. Vul het aanvraagformulier in, print het uit en stuur het per post op.
  • Of regel de aanvraag helemaal online via deze website.


Wat gebeurt er nadat u het formulier heeft ingevuld?
Binnen zes weken stuurt het CIZ u een brief met daarin het besluit of u de zorg kunt krijgen. Het kan zijn dat een medewerker of arts van het CIZ u nog belt. Soms wil de arts van het CIZ meer informatie over uw gezondheid opvragen bij uw huisarts of specialist. Uw huisarts of specialist mag deze informatie alleen geven als u daar toestemming voor geeft.

Krijgt u van het CIZ de zorg toegewezen?
Dan geeft het CIZ dit door aan een zorgkantoor bij u in de buurt. U komt op de wachtlijst te staan voor een plaats in een verzorgingshuis of een verpleeghuis.