ikonen

Gezondheidsverklaring huwelijk Marokko

Heeft u een Marokkaans paspoort en wilt u trouwen?
Dan moet u een huwelijksaanvraag indienen bij het Marokkaans Consulaat. Hiervoor heeft u een gezondheidsverklaring nodig.

Wat houdt de gezondheidsverklaring in?
De gezondheidsverklaring staat in artikel 41 van de Marokkaanse familiewet. Hierin wordt u gevraagd of u een besmettelijke ziekte heeft zoals het Hiv-virus.
Let op: in deze familiewet staat niet dat u een maagdelijkheidsverklaring nodig heeft.

Hoe vraagt u een gezondheidsverklaring aan?
U kunt deze bij uw huisarts aanvragen. Uw huisarts hoeft alleen een verklaring te schrijven en geen medisch onderzoek te doen. Uw huisarts kan hiervoor een vergoeding vragen.