ikonen

Bijzondere bijstand medische kosten

Kunt u uw medische kosten niet zelf betalen?
Dan kunt u bij de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Amsterdam bijzondere bijstand aanvragen.

Wanneer kunt u bijzondere bijstand aanvragen?

 • Als de zorgverzekeraar of het UWV de medische kosten niet vergoeden.
 • Als het geen normale en dagelijkse medische kosten zijn.
 • Als de medische kosten nodig zijn.


Wat zijn voorbeelden van medische kosten?

 • Bevallingkosten en kraamzorgkosten.
 • Gehoorapparaten en batterijen voor gehoorapparaten.
 • Brillenglazen.
 • Elastische kousen.
 • Kunstgebit en reparaties aan kunstgebitten.
 • Personenalarmering.
 • Plaswekker.
 • Steunzolen.
 • Extra was kosten en kledingkosten doordat u ziek bent.


Hoe kunt u bijzondere bijstand aanvragen?

Ga naar de website van de gemeente Amsterdam voor meer informatie.

Wat gebeurt er nadat u het aanvraagformulier heeft ingevuld?
U hoort binnen acht weken of u bijzondere bijstand krijgt.

Hoeveel geld krijgt u?
U krijg soms het hele bedrag vergoed en soms een deel. Het kan ook zo zijn dat u het ontvangen bedrag later moet terugbetalen.

Waar moet u op letten?
Iedereen heeft voor 2019 een verplicht een eigen risico van € 385,00. U moet alle medische kosten tot dit bedrag altijd zelf betalen. Hiervoor kunt u geen bijzondere bijstand aanvragen.

Meer informatie over Bijzondere Bijstand leest u op deze website van de gemeente Amsterdam.