ikonen

Verzorging of verpleging

Heeft u verzorging of verpleging nodig door uw ziekte, handicap of leeftijd? Dan kunt u hulp vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) krijgen. De Wlz regelt alle zorg of verpleging die u dan nodig heeft.

Hoe kunt u Wlz aanvragen?
U kunt deze zorg aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ onderzoekt of u deze zorg kunt krijgen. U krijgt dan een Wlz-indicatie. Daarin staat hoeveel zorg u krijgt en voor hoelang. 

Hoe kunt u contact opnemen met het CIZ?

  • Bel met het CIZ op telefoonnummer 088-789 10 00. Vraag of het CIZ u per post een aanvraagformulier wil opsturen.
  • Of download het aanvraagformulier. Vul het aanvraagformulier in, print het uit en stuur het per post op.
  • Of regel de aanvraag helemaal online via deze website.


Wat gebeurt er nadat u het formulier heeft ingevuld?
Binnen zes weken stuurt het CIZ u een brief met daarin het besluit of u de zorg kunt krijgen. Het kan zijn dat een medewerker of arts van het CIZ u nog belt. Soms wil de arts van het CIZ meer informatie over uw gezondheid opvragen bij uw huisarts of specialist. Uw huisarts of specialist mag deze informatie alleen geven als u daar toestemming voor geeft.

Krijgt u van het CIZ de zorg toegewezen?
Dan geeft het CIZ dit door aan een zorgkantoor bij u in de buurt. Dit zorgkantoor weet dan welke zorg u nodig heeft en neemt contact met u op.