ikonen

Hulpmiddelen en zorgverzekering

Heeft u door uw ziekte of handicap een hulpmiddel nodig?
Dan kunt u van uw zorgverzekering sommige hulpmiddelen vergoed krijgen.

Wat zijn voorbeelden van hulpmiddelen?

  • Orthopedische schoenen.
  • Hoortoestel.
  • Verbandmiddelen.
  • Rollator.
  • Therapeutische elastische kousen (steunkousen).

Meer hulpmiddelen staan in het reglement van uw zorgverzekeraar.

Hoe regelt u een hulpmiddel?
U regelt een hulpmiddel via uw huisarts. Hij geeft u een voorschrift als hij vindt dat u het hulpmiddel nodig heeft.

Heeft u eerst toestemming van uw zorgverzekeraar nodig voordat u het hulpmiddel koopt?
Stuur dan het voorschrift naar uw zorgverzekeraar. Als u geen toestemming nodig heeft kunt u met het voorschrift direct naar de leverancier.

Bij welke leverancier mag u het hulpmiddel kopen?
Sommige leveranciers van hulpmiddelen hebben een afspraak gemaakt met uw zorgverzekeraar. Kiest u voor een leverancier die een afspraak met uw zorgverzekeraar heeft? Dan gaat de rekening direct naar uw zorgverzekeraar toe. Let er op of u het hulpmiddel mag lenen of zelf mag houden.

Vergoedt uw zorgverzekering het hulpmiddel?
Als u zorgverzekering het hulpmiddel vergoedt dan hoeft u niets te betalen. Voor een aantal hulpmiddelen krijgt u een maximale vergoeding of moet u een eigen bijdrage betalen.

Worden uw hulpmiddelen niet of niet helemaal door de verzekeraar vergoed?
Dan kunt u soms Bijzondere Bijstand aanvragen. Hoe u bijzondere bijstand aanvraagt, leest u hier.

Wilt u meer informatie over Bijzondere Bijstand?
Op deze pagina van de Verwijswijzer vindt u meer informatie.