ikonen

Vervoersvoorzieningen

Kunt u niet zelfstandig reizen door uw u ziekte, handicap of leeftijd? En kan niemand in uw omgeving u hierbij helpen?
Dan kunt u hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) krijgen. De Wmo regelt alle hulp zodat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen.

Wat zijn voorbeelden van vervoersvoorzieningen?

  • Aangepaste fiets
  • Scootmobiel
  • Handbewogen rolstoel
  • Elektrische rolstoel
  • Sportrolstoel
  • Buitenwagen


Hoe kunt u hulp vanuit de Wmo aanvragen?
U kunt contact opnemen met de gemeente Amsterdam.

Soms wil de medewerker van de gemeente meer informatie over uw gezondheid opvragen bij uw huisarts. Uw huisarts mag deze informatie alleen geven als u daar toestemming voor geeft.

 

Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Op deze website van de gemeente Amsterdam vindt u meer informatie over het aanpassen van uw woning.