ikonen

Verhuizen naar verzorgings- of verpleeghuis

Kunt u niet meer zelfstandig wonen omdat u zorg nodig heeft die u thuis niet kunt krijgen?
Dan kunt u verhuizen naar een verzorgingshuis of verpleeghuis.


Hoe vraagt u een verblijf in een verzorgingshuis of verpleeghuis aan?
Om langdurige zorg vanuit de Wlz te krijgen heeft u een indicatiebesluit van het CIZ nodig.
U kunt dit indicatiebesluit aanvragen bij het CIZ-kantoor in uw gemeente.

Hoe kunt u contact opnemen met het CIZ?
-> U kunt bellen met het CIZ op telefoonnummer 088-789 10 00.
-> u kunt bij vragen of het CIZ u per post een aanvraagformulier wil opsturen.
-> u kunt ook door hier te klikken hier het aanvraagformulier downloaden, hierna kunt u het invullen dan moet u het printen en het per post opsturen.
-> Of regel de aanvraag helemaal online door te klikken op deze link: website.


Wat gebeurt er nadat u het formulier heeft ingevuld?
Binnen zes weken stuurt het CIZ u een brief met daarin het besluit of u de zorg kunt krijgen.
Het kan zijn dat een medewerker of arts van het CIZ u nog belt.
Soms wil de arts van het CIZ meer informatie over uw gezondheid opvragen bij uw huisarts of specialist.
Uw huisarts of specialist mag deze informatie alleen geven als u daar toestemming voor geeft.

Krijgt u van het CIZ de zorg toegewezen?
Dan geeft het CIZ dit door aan een zorgkantoor bij u in de buurt.
U komt op de wachtlijst te staan voor een plaats in een verzorgingshuis of een verpleeghuis.


Uw postcode

Vul hier de 4 cijfers van uw postcode in. Wij kunnen daarmee de informatie op deze website zo goed mogelijk aanpassen aan uw woonplaats.