ikonen

Verzorging of verpleging

Heeft u verzorging of verpleging nodig door uw ziekte of handicap?
Dan kunt u hulp vanuit de Wlz krijgen.

Hoe kunt u Wlz aanvragen?
U kunt deze zorg aanvragen bij het CIZ. U krijgt dan een Wlz-indicatie, hierin staat hoeveel zorg u krijgt en voor hoelang.

Hoe kunt u contact opnemen met het CIZ?
-> Bel met het CIZ op telefoonnummer 088-789 10 00.
Vraag of het CIZ u per post een aanvraagformulier wil opsturen.
-> U kunt ook het aanvraagformulier downloaden, klik hier.
Vul het aanvraagformulier in, print het uit en stuur het per post op.
-> U kunt ook de aanvraag online doen, klik hier.


Wat gebeurt er nadat u het formulier heeft ingevuld?
-> Binnen zes weken stuurt het CIZ u een brief met daarin het besluit of u de zorg kunt krijgen.
-> Soms wil de arts van het CIZ meer informatie over uw gezondheid van uw huisarts of specialist. Uw huisarts of specialist mag deze informatie alleen geven als u daar toestemming voor geeft.

Krijgt u van het CIZ de zorg toegewezen?
Dan geeft het CIZ dit door aan een zorgkantoor bij u in de buurt. Dit zorgkantoor weet dan welke zorg u nodig heeft en neemt contact met u op.

Heeft u moeite met aan- of uitkleden of het innemen van medicijnen?
Is er geen familielid of kennis die u kan helpen?
Dan kunt u misschien krijgen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

De zorg vanuit de WMO is alleen bedoeld voor mensen met een psychische stoornis, psychosociaal probleem of verstandelijke beperking. U betaalt hiervoor een bijdrage. Hoeveel dat is, wordt elk jaar opnieuw bepaald. U kunt hierover meer informatie krijgen van uw wijkteam.

Als u geen psychische stoornis, geestelijk probleem of verstandelijke beperking heeft, kunt u hulp krijgen van de thuiszorg. Bij thuiszorg werken mensen die u kunnen helpen met uw lichaamsverzorging.

Thuiszorg wordt betaald door de zorgverzekeraar, u hoeft geen eigen risico en geen eigen bijdrage te betalen voor thuiszorg. U heeft geen verwijzing van de huisarts nodig voor deze hulp.

Als u wijkverpleging wilt, kunt u zelf contact opnemen met een zorgaanbieder. Als u advies wilt vragen voor het kiezen van een zorgaanbieder kunt u bij deze mensen advies vragen:

  • Het lokale Wijkteam
  • De transferverpleegkundige (verpleegkundige die na uw ontslag uit het ziekenhuis zorgt dat u de juiste zorg krijgt).

Uw postcode

Vul hier de 4 cijfers van uw postcode in. Wij kunnen daarmee de informatie op deze website zo goed mogelijk aanpassen aan uw woonplaats.