ikonen

Ziekmelding en bedrijfsarts

U heeft zich ziek gemeld bij uw werkgever. U krijgt een uitnodiging voor een bezoek aan de bedrijfsarts.

Wat doet de bedrijfsarts?
De bedrijfsarts kijkt of u door uw ziekte helemaal niet of minder kunt werken.

Bent u langer dan zes weken ziek?
Dan maakt de bedrijfsarts een probleemanalyse. In een probleemanalyse staat welk soort werk u wel en niet kunt doen. Uw werkgever stelt samen met u een plan van aanpak op om u weer aan het werk te helpen.

Wat is belangrijk om te weten?

-> Alleen een bedrijfsarts kan bepalen of u helemaal niet of minder kunt werken.
Een werkgever kan en mag dat niet beoordelen.

-> Uw werkgever mag zelf geen contact opnemen met uw huisarts.
Als hij twijfelt over uw ziekte dan mag hij wel contact met de bedrijfsarts opnemen.

-> Soms wil de bedrijfsarts meer informatie over uw gezondheid vragen bij uw huisarts.
Uw huisarts mag deze informatie alleen geven als u daar toestemming voor geeft.
Hiervoor ondertekent u een bewijs van uw toestemming.


Moet u ook naar uw eigen huisarts?
U hoeft niet meteen uw huisarts te bezoeken als u zich ziek heeft gemeld.
U kunt wel contact met uw eigen huisarts opnemen als u denkt dat u voor een lange tijd ziek zult zijn.
Als u alleen contact heeft met uw huisarts via de telefoon, vraag dan wel aan uw huisarts hiervan een aantekening in uw map kan maken.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
​​​​​​Op deze website vindt u meer informatie over uw rechten en plichten tijdens ziekte.

Uw postcode

Vul hier de 4 cijfers van uw postcode in. Wij kunnen daarmee de informatie op deze website zo goed mogelijk aanpassen aan uw woonplaats.