ikonen

Problemen met uw huis of woonomgeving

Heeft u klachten over uw woning?
Dan kunt u contact met de verhuurder van uw woning opnemen.

Heeft u overlast door buren of buurtgenoten?
Neem contact op met de wijkagent. Zie voor het adres van het dichtstbijzijnde politiebureau www.politie.nl

Heeft u financiële problemen waardoor u problemen heeft met het betalen van huur, gas, water, elektriciteit enzovoort?
De Schuldhulpverlening van de gemeente Amersfoort biedt u de mogelijkheid om met de hulp van een deskundige uit deze financiële problemen te komen. Kijk voor meer informatie op Hulp bij schulden en geldzaken.

Zit u in een noodsituatie en heeft u dringend een andere woning nodig?
Meer informatie hierover vindt u op deze pagina.

Heeft u door ziekte, handicap of ouderdom aanpassingen in uw huis nodig?
Meer informatie hierover vindt u op deze pagina.

Heeft u andere vragen over uw huisvesting of huur?
Met algemene problemen over huisvesting of huur - ook voor vragen over sociale voorzieningen, wetten en regelingen - kunt u terecht bij het wijkteam. Klik hier voor een overzicht.

Soms wil de medewerker van de gemeente meer informatie over uw gezondheid opvragen bij uw huisarts. Uw huisarts mag deze informatie alleen geven als u daar toestemming voor geeft.